Skydive Balaton

Szabályok és feltételek

Skydive Balaton ugróterület szabályzata ejtőernyős üzem szervezésére, lebonyolítására

 • „A” minősítésű ugró -> USPA/FAI A vagy annak megfelelő szintű nemzeti jogosítás
 • „B” minősítésű ugró -> USPA/FAI B vagy annak megfelelő szintű nemzeti jogosítás
 • „C” minősítésű ugró -> USPA/FAI C vagy annak megfelelő szintű nemzeti jogosítás
 • „D” minősítésű ugró -> USPA/FAI C vagy annak megfelelő szintű nemzeti jogosítás

Regisztráció, üzemre jelentkezés

 • Minden ugró mágneses regisztrációs kártyát kap az üzemre történő jelentkezéskor. A mágneses regisztrációs kártyát a nyomtatott vagy digitális regisztrációs lap kitöltése, a papírok és a felszerelés ellenőriztetése után kapja meg az ugró. A felszereléseket és papírokat az aktuális Ugrásvezető vagy Ugrásvezető Helyettes ellenőrzi.  Minden ellenőrzött felszerelés, egy öntapadós szalaggal lesz ellátva. Csak jelzéssel ellátott felszereléssel lehet ugrást végrehajtani!

 • A regisztrációs kártya kiállításának egyszeri díja van,amely 20 Euró. A regisztrációs kártya elvesztésekor új kártyát lehet igényelni, amelynek ismételten 20 Euró költsége van. Az esetlegesen elhagyott kártyára feltöltött összeg nem veszik el, ismét feltöltésre kerül az új kártyára.

 • A regisztrációs kártyára tetszés szerinti ugrójegyeket tudsz feltölteni, gépbe jelentkezéskor a jegy levonásra kerül a kártyádról. Amennyiben nem kívánsz többet ugrani, a fel nem használt ugrójegyek visszafizetésre kerülnek. Utólagos fizetésre is van lehetőség, legkésőbb az üzemnap végén, az aktuális napon végrehajtott ugrásokat a manifesztben rendezni kell. Ennek elmaradása esetén a tartozást felhalmozó ugró, a tartozás rendezéséig nem jelentkezhet gépbe.

 • Oktatás vagy tandemugrás esetén, az oktató vagy tandempilóta köteles felelősséget vállalni a tanulójáért vagy utasáért, ezt a tényt, minden nap elején köteles aláírásával igazolni az ugrásvezetői naplóban.

Jegyárak 2014

(az árváltozás jogát fenntartja a repülőtér!)

 • Normál jegyár (kedvezménynélküli fun jump) - 4000 méter: € 29,- vagy 9000,- Ft

 • Tandem jegyár, (tandem pilóta, utas, külső kamerás) - 4000 mét:er € 90,-

 • Kedvezményes jegy: vásárlása a kedvezményes kártya kiváltásával lehetséges,amely  € 77,- befizetése után kaphatsz. A kártya megvásárlásával az aktuális szezonban kedvezménnyel tudod végrehajtani ugrásaid (amennyit csak tudsz), azaz az ugrójegyek 24 Euróba fognak kerülni, 4000 méteres magasságra (csak fun jump) € 26,- vagy 8.000,- Ft

Gépbe történő jelentkezés, szólítás, gépbeszállás

 • Figyelem! Csak akkor javasolt gépbe jelentkezni, amennyiben az ugró be van hajtva és ugrásra készen áll!

 • Gépbe történő bejelentkezéskor a 10 perces szólítás után jegyvisszatérítés nincs!

 • A 10 perces felszólítás után nem lehetséges módosítani, kijelentkezni, csak különleges esetekben! (Az Üzemszervezés fenntartja a jogot az esetek elbírálására!)
  Az első és utolsó gépek minimum létszáma 20 fő, a napközben végrehajtott felszállások minimális létszáma 25 fő

 • A jelentkezés folyamatos, amennyiben megtelik a következő gép, a felszállás hajtómű megállás nélkül fog történni

 • Egyszerre csak egy gépre lehet bejelentkezni. Újra jelentkezés csak a földetérést követően lehetséges

 • A minimum létszám bejelentkezése után a szolgálat vezetője (Üzemszervező) felszólítást ad felszerelése (20 perces,15 perces, 10 perces, 5 perces és boarding call) hangosbemondón (szükség esetén, több nyelven is), tájékoztatja a repülő személyzetet és az aktuális szakmai szolgálatot.

 • Legkésőbb az 5 perces felszólításkor minden ugrónak a bejárati kapunál kell gyülekezni. A felszerelő terület jobb oldalán kell helyet foglalniuk az utas repülőknek,tandempilótáknak és azok utasainak, a baloldalon pedig az összes többi ugrónak, akiknek kiugrási sorrend szerint kell leülniük vagy állniuk a nekik fenntartott helyen.

 • A felszerelés ellenőrzést az ugrásvezetői naplóban üzemnap elején feljegyzett Felszerelő szolgálat végzi, amely az aktuális résztvevők létszámától függően min.1, szükség esetén 2 személy.

 • Az aktuális Üzemszervező az Ugrásvezető döntése alapján jelöli ki minden felszállás előtt, legkésőbb a 15 perces felszólításnál az Ugratót.

 • Az Üzemszervező vagy a kijelölt Ugrató minden felszállás előtt(legkésőbb a hajtómű beindulása előtt, még a földön) meghatározza a kiugrási sorrendet, felhívja mindenki figyelmét a kiugrási időtartamra, minimális és maximális kivárásra. A kiugrások között a minimális kivárás 4 másodperc, a maximális pedig 5 mp. Nagyobb alakzat ugrása esetén a kivárás lehet hosszabb, amit mindig az aktuális Ugrató határoz meg.

 • Boarding call (beszállási) szólításkor a kapunál lévő terminálnál a mágneses regisztrációs kártyával papír jegyet kell igényelni mindenkinek, amit a kapu után az Üzemszervező vagy Felszerelő átvesz.

 • Mindenkinek a géphez kell mennie és elfoglalni a kiugrási sorrend szerinti helyét, mikor a hajtómű beindul.

 • Aki nem érkezik meg a boarding call felszólításig a bejárati kapuhoz, az elveszti ugrójegyét és nem vehet részt az aktuális felszállásban! A meghirdetett időpontban a gép felszáll!

 • A helikoptert csak az arra jogosultak közelíthetik meg! Jogosultak: Repülő személyzet, szerelők, utas repülők, aktuális felszállásban résztvevőugrók, az Üzemszervező szolgálattól külön engedéllyel rendelkező személyek.

 • Az ugrók elfoglalják a helyüket a kiugrási sorrend szerint. Az Ugrató felszállás előtt ellenőrzi, hogy az ugrók a kiugrási sorrendben foglalták el a helyüket, illetve mindenki, de különösen a gép ajtajához legközelebb helyet foglaló ugrók, be vannak-e kötve az erre a célra használatos biztonság övekkel.

Ugratás, ugrás, szabályai:

 • A  felszállások 4000 méteres magasságra mennek.

 • Az ugró magasság közeledtét jelző fény sárga és egy hangkürt, ami után 20 - 40 másodperccel várható a zöld jel és két hangkürt, amely az ugrás kezdetét jelzi. Piros lámpánál az ugrás tilos!

 • Az ugrás kezdetét két hangkürt és a zöld fény jelzi, a kiugrási sorrend szerinti első ugrónak a zöld fény megjelenést követően azonnal el kell hagynia a helikoptert.

 • A kiugrásokat és kivárási időket a gép hátuljában elhelyezett kamera rögzíti, amely alapján a helyes sorrend és a kivárások ellenőrizhetőek. Probléma esetén a kamera felvételét felhasználva a szabályokkal ellentétesen cselekvő ugrókkal szemben az Ugrásvezető szankciókat alkalmazhat.

 • Az az ugró, aki nem ugrik, köteles jelezni ezt a személyzetnek, elfoglalni a pilótafülkéhez közeli egyik ülőhelyet, becsatolni a biztonsági ővét, és végrehajtani a személyzet utasításait.

 • A visszaszálló ugró ugrójegy visszatérítésre nem jogosult.

Kiugrási sorrend:

 1. hason zuhanó nagy alakzat
 2. hason zuhanó kisebb csoport
 3. szóló hason zuhanók
 4. nagyobb freefly alakzat (ülve vagy fejen zuhanók)
 5. kisebb freefly alakzat (ülve vagy fejen zuhanók)
 6. szóló freefly ugró (ülve vagy fejen zuhanó)
 7. magasabb nyitók, tanulók (1200 méteren vagy magasabban)
 8. AFF
 9. Tandem
 10. Csúsztató
 11. Wingsuit (szárnyas repülőruha)
 • A kiugrások között a minimális kivárás 4 másodperc, a maximális pedig 5 mp. Nagyobb alakzat építése esetén a kivárás lehet hosszabb, amit mindig az aktuális Ugrató határoz meg.

 • Zuhanás közben a csúsztatási irányokat úgy kell meghatározni, hogy annak iránya merőleges (vagy merőlegeshez közeli) legyen a rárepülési irányra!
  Csúsztató vagy wingsuit (szárnyas repülő ruha) ugrás esetén az ugrónak(vagy csoportnak) el kell kerülni a dobási vonalat, kiugrás után 2 db 90°-os vagy 1 db nagy ívű 180°-os fordulóval kell megközelítenie a repteret. Lásd a térképen:

DZ landing directions Skydive Balaton

 • A főernyők nyitás magasságát mindenkinek úgy kell meghatározni, hogy a kupola legkésőbb 800 méteres magasságon nyitva legyen.

 • A nyitási magasságokat az üzemnap alatt 2 Földetérést Figyelő ellenőrzi.

 • A szabályokkal ellentétesen cselekvő, a biztonságot veszélyeztetőugrókkal szemben az Ugrásvezető szankciókat alkalmazhat.

Behelyezkedés, földetérés szabályai

 • Kijelölt földetérési területek: A különböző kijelölt földetérési területek minősítésektől függően vannak megkülönböztetve. Tanuló stádiumban lévő, illetve A és B minősítéssel rendelkező ugrók a képen sárgával jelölt területre érkezhetnek. C, D minősítésű ugrók, tandemek a zölddel jelölt területre érhetnek földet. A pirossal jelölt megkülönböztetett földetérési terület a swoop pálya, amelyet csak gyors kupolával, minimum 90 fokos fordulót végrehajtva, széliránytól függetlenül,egyezményes irányba lehet használni, min. C és D minősítésű ugróknak!

 • A futópályára tervezet földetérés szigorúan tilos. Véletlen futópályára érkezés esetén, az ejtőernyős a legrövidebb úton és időn belül oldalirányban köteles elhagyni a pályát. Ilyen helyzetben az ejtőernyős az ugróterületet a pályával párhuzamosan, annak bal vagy jobboldalán legalább 30 méteres oldaltávolság betartásával érheti el. A pályát gyalogosan keresztezni szigorúan tilos. Az ugróterületről, már a megszokott módon érheti el a hajtogató területet.

 • A bejárati kaputól számított kb. 10 méteres széles, kb. 100 méter hosszú területre, (a képen fehér csíkkal jelölve) TILOS földetérni!

Landing areas Skydive Balaton

 

 • Mindenki köteles a minősítésének megfelelő területet használni!

 • Aki nem jogosult a swoop pálya használatára, köteles annak 400 méteres magasságra kivetített terét behelyezkedés során elkerülni, és leszállás során a saját minősítésének megfelelő területre érkezni.

 • Behelyezkedés: A földetérés megközelítését széliránytól függetlenül kizárólag balos iskolakörrel lehet végrehajtani!

 • Leszállási irány: A leszállási irányt a földetérési területen egy nagy és egy kisebb szélzsák jelzi, továbbá az irány meghatározását segítik a swoop pályakapujában elhelyezett zászlók, illetve a kisebb szélzsák közelében elhelyezett fehér nyíl. Határozott szél, egyértelmű szélirány esetén mindenkinek széllel szemben kell végrehajtani a földetérést (kivétel swoop pálya). Amennyiben  szélirány nem határozható meg egyértelműen, úgy az egyezményes irányt az Ugratójelöli ki felszállás előtt. Az Ugrató által meghatározott irányt a fehér nyíl jelzi, amit szükség esetén valamelyik Földetérés Figyelő kezel.

 • A behelyezkedéseket és a végrehajtott fordulók kivitelezését a 2 fő Földetérést Figyelő ellenőrzi. A szabályokkal ellentétesen cselekvő, a biztonságot veszélyeztető ugrókkal szemben az Földetérés Figyelő javaslatára az Ugrásvezető szankciókat alkalmazhat.

 • Az ugróknak a földet érést követően a lehető leghamarabb el kell hagyniuk a földetérési területet!

 • A Földet érés Figyelők minden ugratás után megszámolják a földet érő embereket, elugratás vagy leoldás esetén gondoskodnak az ugrók behozataláról, hiány esetén megkezdik a keresést.

 • Elugratás esetén, amíg nem érkezett mindenki vissza az ugróterületre, az üzem szünetel.

A földetérési területen történő tartózkodás szabályai

 • A földetérési területen (kordonon kívül) csak a földet érő ejtőernyősök és az arra jogosultak saját felelősségükre tartózkodhatnak!

 • A területen történő tartózkodásra az engedélyt, az Ugrásvezető adhat, amennyiben az illető tisztában van a leszállóterület kockázataival és gondoskodik a saját és mások testi épségéről.

 • A földetérési területen csak figyelemfelkeltő színű, megkülönböztető ruházatban (kivétel a pilóták, szerelők, földet érő ejtőernyősök) szabad tartózkodni!

Egyéb szabályok

 • Siófok-Kiliti repülőtéren ejtőernyős ugrást az USPA és a nemzeti üzemeltetési szabályzatban meghatározott feltételek betartásával lehet végrehajtani, érvényes nemzetközi vagy nemzeti papírok birtokában!

 • Wingsuit ugrást, önállóan, min. 200 ejtőernyős ugrással rendelkező vagy C minősítésű ugró hajthat végre, aki az ez irányú tapasztalatát az ugrókönyvével bizonyítani tudja.

 • Az ugrás típusától függetlenül, mindenkinek kötelező a saját nemzeti szabályzásnak megfelelő, működőképes és bevizsgált biztosítókészülék használata!

 • Üzemszervező: Az üzemszervezőt a reptér vezetője jelöli ki, feladata a felszállások koordinálása, hangosbeszélőn történő szólítás,kapcsolattartás az ugrókkal, a manifeszttel, az ejtőernyős szolgálattal és a pilótákkal. Az Üzemszervező megfelelő ejtőernyős minősítés birtokában elláthat ejtőernyős szolgálatokat is (Ugrató szolgálatot kivéve bármelyiket)!